Aktuality - Všeobecné

Oznámení o změně podmínek přijímacího řízení pro obor vzdělávání: 68-42-M/01 - Záchranářství a ochrana obyvatel

Z důvodu rozvolňování epidemiologických opatření, na základě doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a odboru školství Olomouckého kraje, se testy fyzické zdatnosti konají.

Uchazeči o přijetí na obor 68-42-M/01 (Záchranářství a ochrana obyvatel) se po ukončení jednotné přijímací zkoušky přesunou samostatně či v doprovodu zákonných zástupců na stadion SK Hranice, Žáčkova ulice 14/42 (vedle aquaparku), kde proběhnou od 14:00 hodin testy fyzické zdatnosti (TFZ).

Uchazeči, kteří měli konat přijímací zkoušku v druhém termínu, se dostaví na testy fyzické zdatnosti (TFZ) dne 9. 6. 2020 v 9 hodin na stadion SK Hranice, Žáčkova ulice 14/42 (vedle aquaparku).

 Test fyzické zdatnosti:

  • Chlapci: Běh na 60m, shyby, skok z místa, běh na 800m – v tomto pořadí.
  • Děvčata: Běh na 60m, výdrž ve shybu, skok z místa, běh na 800m - v tomto pořadí.

TFZ proběhnou za každého počasí, přizpůsobte tomu své oblečení. Doporučujeme vzít s sebou: sportovní oblečení a sportovní obuv (tretry povoleny), pití, svačinu, ručník.

Podrobný bodový rozpis a podmínky přijetí ke stažení ZDE.


OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 
  • Materiál, který se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020 naleznete ZDE.

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE.

Toto prohlášení musí nezletilí žáci vyplnit před prvním nástupem do školy a nechat podepsat zákonným zástupcem. Zletilí žáci potvrzení vyplní první den při vstupu do budovy školy.

 

 

Výsledky přijímacího řízení oboru

53-41-H/01 Ošetrovatel pro školní rok 2020/2021

 
 studujzdravku.cz 
 

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. 2020

Bližší informace o přijímacím řízení budou zájemcům o studium a jejich zákonným zástupcům podány písemnou formou.

 

studujzdravku.cz

 

Termíny MZ pro jarní zkušební období

 


  

Informace pro rodiče a žáky

ubytované v Domově mládeže SPŠ Hranice 

____________

 

Od 13. 3. 2020 je pozastavena činnost

veškerých zájmových a sportovních aktivit

v tělocvičně a ostatních prostorách SZŠ Hranice.

 

studujzdravku.cz 

 

 

studujzdravku.cz

 

Nabídka oborů pro školní rok 2020/2021:

Učební obor: Ošetřovatel

  • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel

Studijní obor: Praktická sestra 

  • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra

Studijní obor: Ortoticko-protetický technik

  • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik

Studijní obor: Záchranářství a ochrana obyvatel

  • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

 

studujzdravku.cz

  

Seznamy učebnic dle jednotlivých oborů ke stažení zde:

 


Novinky:


Naše škola získala grant na financování odborných stáží v rámci programu Erasmus+ pro příští školní rok. Přihlášky pro žáky a podrobnosti zde.


V pondělí 27.4.2020 byla transfúzní stanice otevřena pro odběry žáků a pedagogů naší školy.


Dne 19. 2. 2020 proběhlo na SZŠ Hranice školní kolo  Psychologické olympiády. Soutěžilo jedenáct žáků ze tříd ZA2A, ZA2B, ZOB2, ZOB3.
Umístění:

1. místo... Tadeáš Kašpar Daniel - ZOB 2

2. místo... Gabriela Černá - ZA 2B

3. místo... Marek Kučera - ZOB 3

Všichni umístění postupují do Regionálního kola, které se bude konat 17.3.2020 na SZŠ v Šumperku.V úterý 3. prosince 2019 byli pasováni staršími spolužáky žáci prvního ročníku Záchranářství a ochrany obyvatel.

Ohlédnutí za plesem ZA4B.


Ve středu 11. prosince se uskutečnila již tradiční návštěva adventní Vídně.

Žákyně a žáci 3. ročníků oboru ZA a ZOB se ve středu 27. 11. 2019 zúčastnili školního kola konverzační soutěže v angličtině.


Naše škola nabízí poznávací zájezd do Švédska pro žáky, zaměstnance a další přátelé školy (při potřebě doplnění autobusu).

Termín 12.6. - 20.6. 2019, CK Scandia - Czech tour.

Cena 6890 Kč + 400 Kč (odvoz autobusem přímo z Hranic, cestovka sídlí v Jablonci nad Nisou)

V ceně je zahrnuta i polopenze.

Přihlášky prosím směřujte k paní Mgr. Pavlíně Vavříkové, platba zálohy 1500 Kč do 30.11. 2019 přímo na účet CK. Každý dostane písemně instrukce k platbě.

Zájezd na Francouzskou riviéru

Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2018/19 odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie.

Již téměř tradicí se stává každoroční účast studentů SZŠ Hranice na Dni Evropy v Olomouci.V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2018/19 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní. Malta a Slovensko jsou určeny pro žáky současných tříd  3.A, 3.B, OSE2 a Anglie pro současné třídy 2.A, 2.B

Více informací a závaznou přihlášku naleznete ZDE


od 28. 2. 2018 podporuje IS Bakaláři pouze zašifrované připojení. Bakaláři jsou dostupní na adrese https:\\is.szs-hranice.cz (http:\\is.szs-hranice.cz = nezabezpečený přenos). Webové stránky jsou již na zabezpečený přenos přesměrovány. V mobilní aplikaci je potřeba nastavit přenos ručně na přihlašovací obrazovce (viz obrázek).

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah