Aktuality - Všeobecné

!!! Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v 9.00 !!!


Podzimní zkušební termíny maturitních zkoušek:

  • Písemné MZ - od 3. 9. 2019 do 4. 9. 2019

  • Praktická MZ - 6. 9. 2019

  • Ústní MZ - 10. 9. 2019

Podzimní zkušební termíny závěrečných zkoušek:

  • Písemná - od 3. 9. 2019

  • Praktická - 5. 9. (Hranice) - 6. 9. 2019 (Přerov)

  • Ústní  - 11. 9. 2019


Seznamy učebnic dle jednotlivých oborů ke stažení zde:

 

studujzdravku.cz


Novinky:


Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2018/19 odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze v rámci výzvy 2018 na projekt č. 2018-1-CZ01-KA102-047127 Zdravotníci v Evropě. Celkem odborné stáže absolvovalo 38 studentů, 14 v jihoanglickém městě Portsmouth (3 týdny), 14 na ostrově Malta (3 týdny) a 10 na Slovensku ve městě Velký Krtíš (2 týdny).  Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi studentů, kterou vykonávají ve zdravotnických zařízeních v Hranicích a Přerově. V Anglii a na Maltě pracovalo 22 studentů a studentek v domovech seniorů s pečovateli a zdravotními sestrami, pomáhali s hygienou, stravováním a aktivizací klientů. V Anglii také šest dívek vykonávalo praxi v jeslích, kde pečovaly o děti do tří let. Na Slovensku deset ošetřovatelek a ošetřovatelů pomáhalo v nemocnici ve Velkém Krtíši, kde se úspěšně zařadili do týmu profesionálů. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Po ukončení stáží obdržel každý účastník Europass Mobility, což je mezinárodní doklad o absolvování stáže.

Již téměř tradicí se stává každoroční účast studentů SZŠ Hranice na Dni Evropy v Olomouci.V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2018/19 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní. Malta a Slovensko jsou určeny pro žáky současných tříd  3.A, 3.B, OSE2 a Anglie pro současné třídy 2.A, 2.B

Více informací a závaznou přihlášku naleznete ZDE


od 28. 2. 2018 podporuje IS Bakaláři pouze zašifrované připojení. Bakaláři jsou dostupní na adrese https:\\is.szs-hranice.cz (http:\\is.szs-hranice.cz = nezabezpečený přenos). Webové stránky jsou již na zabezpečený přenos přesměrovány. V mobilní aplikaci je potřeba nastavit přenos ručně na přihlašovací obrazovce (viz obrázek).

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah