Aktuality - Všeobecné

Aktuální informace k podzimním termínům maturitních a závěrečných zkoušek

studujzdravku.cz

 

Přihlášky ke stravování ve školní jídelně najdete ZDE

 

studujzdravku.cz

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820,

Mgr. Hana Čamborová,

vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Kritéria a počty přijímaných žáku žáků naleznete ZDE


Výsledky I. kola přijímacího řízení pro obor vzdělávání:

 V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, může řediteli střední školy podat žádost o vydání nového rozhodnutí (ke stažení zde) a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč  splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.


studujzdravku.cz  

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 
  • Materiál, který se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020 naleznete ZDE.

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete ZDE.

Toto prohlášení musí nezletilí žáci vyplnit před prvním nástupem do školy a nechat podepsat zákonným zástupcem. Zletilí žáci potvrzení vyplní první den při vstupu do budovy školy. 

 

studujzdravku.cz 

 

Výsledky přijímacího řízení oboru

53-41-H/01 Ošetrovatel pro školní rok 2020/2021

 
  

studujzdravku.cz

 

Od 13. 3. 2020 je pozastavena činnost

veškerých zájmových a sportovních aktivit

v tělocvičně a ostatních prostorách SZŠ Hranice.

 

studujzdravku.cz 

 

 Stáže Erasmus+ 2020

Příjem přihlášek do 10. 6. 2020!!!

Informace zde

Přihláška zde

studujzdravku.cz

 

Nabídka oborů pro školní rok 2020/2021:

Učební obor: Ošetřovatel

  • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel

Studijní obor: Praktická sestra 

  • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra

Studijní obor: Ortoticko-protetický technik

  • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik

Studijní obor: Záchranářství a ochrana obyvatel

  • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

 

studujzdravku.cz

  

Seznamy učebnic dle jednotlivých oborů ke stažení zde:

 


Novinky:


Dne 25. 6. 2020 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům třídy ZA4B.

Naše škola získala grant na financování odborných stáží v rámci programu Erasmus+ pro příští školní rok. Přihlášky pro žáky a podrobnosti zde.


V pondělí 27.4.2020 byla transfúzní stanice otevřena pro odběry žáků a pedagogů naší školy.


Dne 19. 2. 2020 proběhlo na SZŠ Hranice školní kolo  Psychologické olympiády. Soutěžilo jedenáct žáků ze tříd ZA2A, ZA2B, ZOB2, ZOB3.
Umístění:

1. místo... Tadeáš Kašpar Daniel - ZOB 2

2. místo... Gabriela Černá - ZA 2B

3. místo... Marek Kučera - ZOB 3

Všichni umístění postupují do Regionálního kola, které se bude konat 17.3.2020 na SZŠ v Šumperku.V úterý 3. prosince 2019 byli pasováni staršími spolužáky žáci prvního ročníku Záchranářství a ochrany obyvatel.

Ohlédnutí za plesem ZA4B.


Ve středu 11. prosince se uskutečnila již tradiční návštěva adventní Vídně.

Žákyně a žáci 3. ročníků oboru ZA a ZOB se ve středu 27. 11. 2019 zúčastnili školního kola konverzační soutěže v angličtině.


Naše škola nabízí poznávací zájezd do Švédska pro žáky, zaměstnance a další přátelé školy (při potřebě doplnění autobusu).

Termín 12.6. - 20.6. 2019, CK Scandia - Czech tour.

Cena 6890 Kč + 400 Kč (odvoz autobusem přímo z Hranic, cestovka sídlí v Jablonci nad Nisou)

V ceně je zahrnuta i polopenze.

Přihlášky prosím směřujte k paní Mgr. Pavlíně Vavříkové, platba zálohy 1500 Kč do 30.11. 2019 přímo na účet CK. Každý dostane písemně instrukce k platbě.

Zájezd na Francouzskou riviéru

Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2018/19 odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie.

Již téměř tradicí se stává každoroční účast studentů SZŠ Hranice na Dni Evropy v Olomouci.V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2018/19 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní. Malta a Slovensko jsou určeny pro žáky současných tříd  3.A, 3.B, OSE2 a Anglie pro současné třídy 2.A, 2.B

Více informací a závaznou přihlášku naleznete ZDE


od 28. 2. 2018 podporuje IS Bakaláři pouze zašifrované připojení. Bakaláři jsou dostupní na adrese https:\\is.szs-hranice.cz (http:\\is.szs-hranice.cz = nezabezpečený přenos). Webové stránky jsou již na zabezpečený přenos přesměrovány. V mobilní aplikaci je potřeba nastavit přenos ručně na přihlašovací obrazovce (viz obrázek).

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah