Aktuality - Všeobecné

Seznam učebnic:


Informace k seznamovacímu pobytu pro žáky třídy ZA1A, ZA1B, ZOB1, OSE1 pro školní rok 2018/2019 ke stažení zde

 Novinky:


V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2018/19 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní. Malta a Slovensko jsou určeny pro žáky současných tříd  3.A, 3.B, OSE2 a Anglie pro současné třídy 2.A, 2.B

Více informací a závaznou přihlášku naleznete ZDE


Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se dvě žákyně naší školy Marcela Talachová ze třídy ZA1A a Alžběta Šupolová ze třídy ZA1B zúčastnily přehlídky studentských prací s názvem „Somatologický den“, konané na SZŠ a VOŠz v Olomouci.

Čtvrtek 22. března 2018 byl pro naši školu důležitým dnem. Tento den se u nás konalo regionální kolo Psychologické olympiády.

od 28. 2. 2018 podporuje IS Bakaláři pouze zašifrované připojení. Bakaláři jsou dostupní na adrese https:\\is.szs-hranice.cz (http:\\is.szs-hranice.cz = nezabezpečený přenos). Webové stránky jsou již na zabezpečený přenos přesměrovány. V mobilní aplikaci je potřeba nastavit přenos ručně na přihlašovací obrazovce (viz obrázek).


Na konci listopadu proběhl výběr uchazečů na zahraniční stáž do Anglie. Vybraní uchazeči se budou účastnit přípravy, která začne v březnu 2018. Jedná se o přípravu na stáž zahrnující jazykovou, odbornou a kulturní přípravu. Uchazeči rovněž podepíšou smlouvu o stáži, která podrobně stanovuje práva a povinnosti zúčastněných stran, tedy uchazeče a školy. Ve smlouvě je rovněž uveden finanční rozpočet stáže a také stanovena výše kapesného. Uchazeči tedy nebudou potřebovat žádné vlastní finanční prostředky.


Vánoční Vídeň

Škola pořádá poznávací zájezd do Vídně. Bližší informace ke stažení ZDE
Přihlášky si můžete vyzvednout u Mgr. T. Rumiana. Platbu ve výši 350,- Kč proveďte do 10. 11.

Podobně jako na začátku minulého školního roku se i letos v první polovině září konal zájezd na Francouzskou riviéru. Tentokrát se jej zúčastnilo třicet tři žáků naší školy. Většina z nich využila možnosti vzít si jízdní kola, protože program s jejich využitím v průběhu některých dní počítal, ale ani „pěšáci“ nepřišli zkrátka a vždy pro ně byla připravena alternativa s neméně zajímavou náplní. Základnou pro výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí, ale i pro „plážování“, byl kemp Azur Rivage ve městečku Antheor.

Na podzim 2017 bude v případě zájmu otevřen rekvalifikační kurz Ošetřovatel. Informace a přihláška ke stažení ZDE.

Malta – září/říjen 2017 Slovensko – září/říjen 2017
 Zaorálková  Kalová Z.
 Drozdová  Kalová E.
 Chytilová  Ludvíková
 Mičulková  Maršálková
 Bandyová  Brenzová
 Dostálová  Bendová
 Pražáková   Jako náhradnice byla vybrána Hudečková
 Černá Gabriela
       
 Buiglová
 Štěpánek
 Dopitová
 Krejčíř
 Přikryl
 Horsáková
 Jako náhradníci byli vybráni Podlipná, Michalczyková, Peterka

 

Zájemců o stáže v Anglii máme celkem 23, přihlášky máme založené a výběr provedeme  na začátku 2. pololetí šk.roku 2018/19, abychom mohli do hodnocení zahrnout i působení na praxi. 


Ve čtvrtek studenti naší školy pomáhali při zajišťování oblastního kola dopravní soutěže Besip.

Soutěž měla několik disciplín. Na dětském dopravním hřišti byla praktická jízda na kole, kde měli soutěžící prokázat praktické znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích. Druhou disciplínou byla jízda zručnosti. Zde naší žáci poskytovali dohled jako zdravotnická hlídka.


5. května 2017 se žáci 1. ročníku Střední zdravotnické školy Hranice zúčastnili preventivní akce Nemocnice Přerov.

Akce je spojená s  mezinárodní kampaní Světové zdravotnické organizace,  jejímž cílem je připomenout důležitost správné hygieny rukou pro prevenci přenosu infekčních onemocnění. 


Tři žákyně Střední zdravotnické školy Hranice si prosadily své zpracování tématu, anketa i trénink přednesu dovedly žákyni 3. ročníku Denisu Horsákovou až k soutěžnímu vystoupení na 20. ročníku Regionálního kola Psychologické olympiády na SZŠ v Prostějově. Celostátně zadané  téma „Když člověk potká člověka“ směřovala Denisa k významu pozdravu v dnešní době. A jakou našla odpověď? „Závěry práce mne překvapily, i v dnešní době považují mí vrstevníci pozdrav za důležitý.“ „Čágo a čus byly naopak nejčastější pozdravy mladých mezi sebou.“ Práci odprezentovala společně s dalšími 11 soutěžícími z 5 středních zdravotnických škol 15. 3. 2017.  Radost z nejvyššího ocenění si nakonec odnesla žákyně SZŠ Olomouc, ale i ostatní práce byly na vysoké úrovni.

4. duben patřil taktéž mezi dny, kdy bylo možné prosadit si své. Žákyně 2. ročníku Kristýna Šimová a Růžena Opletalová představily problematiku Holterova monitorování EKG v Šumperku na 4. ročníku Studentské konference z klinické propedeutiky. 

 


Splnilo upravené lůžko pro nemocné požadavky manažerky kvality?

Mezi základní výkony absolventů oboru Zdravotnický asistent patří denní úprava lůžka, případně jeho příprava pro nového pacienta.

Jak tuto aktivitu zvládají žáci 1. ročníku?  Možnost předvést svůj um využilo 6 žákyň v rámci „Soutěže v úpravě lůžka.“ Soutěž probíhala v odborné učebně ošetřovatelství na Střední zdravotnické škole Hranice v Přerově. Soutěžící měly za úkol upravit prázdné lůžko s výměnou a převlečením všech lůžkovin dle stanovených kritérií. Splnění časového limitu, pečlivost, dodržení předepsaných postupů, ale i komunikaci s pacientem hodnotila porota zastoupená odborníky z nemocnice Přerov.

Díky žákům 2.A, kteří se zapojili do této sbírky, bylo vybráno 27 659,- Kč.

Všem patří dík za jejich snahu pomoci dobré věci.


V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2017/18 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní.STŘEDA 10. KVĚTNA

Liga proti rakovině Praha pořádá v květnu tradiční celonárodní sbírku, při které bude více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách nabízet žluté kvítky měsíčku lékařského. Kytičku s letošní modrou stužkou si lze koupit za minimální příspěvek 20 Kč. Přispět lze i prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90 Kč na číslo 87 777.
Dne 17. 2. 2017 se konal v hranické sokolovně ples SZŠ.  Páteční dopoledne bylo plné příprav a očekávání. Sokolovna dostávala sváteční ráz – tentokrát ve stylu filmu a filmových hvězd. Velký počet balónků, kamery, ale i tradiční socha Oscara, to vše přivítalo návštěvníky plesu.První únorový den (těsně před jarními prázdninami) proběhlo na naší škole školní kolo Soutěže v psychologii a komunikaci nazývané také jako psychologická olympiáda.


Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy Hranice měli možnost rozšířit si informace o sterilizaci díky výuce přímo na oddělení. Exkurze v Nemocnici Přerov, a.s. proběhla 25. ledna 2017 v rámci předmětu Ošetřovatelství.


Fotoreport - Vánoční besídka 2016

Dne 21. 12. 2016 proběhla na naší škole soutěž v obvazové technice. Soutěžilo 6 žáků z třídy 1.C: Denisa, Tereza, Kuba, Jana, Kateřina a Žaneta. Role porotců se zhostily žákyně 4. ročníku: Diana Slatinková, Hana Hošťálková a Patricie Chmelařová. Nad porotou odborným okem dohlížela Mgr. Elena Brázdová.

V týdnu od 17. do 21. října proběhla opakovaně akce „Seznamte se“ určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Žáci byli v úvodu seznámeni se stručnou historií školy a obory, které se právě vyučují, s uplatněním absolventů v praxi i možnostech dalšího studia.


Nový školní rok začal pro skupinu studentů ze zdravky  netradičním způsobem.  Vydali se na  poznávací zájezd po jižní Francii, navštívili spoustu zajímavých míst, užili si slunečného počasí a teplého moře.  Azurové pobřeží je nádherný kus Francie, kde můžete najít přístavy plné luxusních jachet, malá městečka, usínající při polední siestě, pod palmami pláže oblázkové i písečné a nad tím vším hory skrývající přírodní zajímavosti evropského formátu, jako je například kaňon řeky Verdon.

Pobyt v jižní Francii byl určitě dobrým startem do nového školního roku a věříme, že studenti budou ještě dlouho čerpat energii z barev, vůní a slunce Azurového pobřeží.


Již téměř tradicí se stává každoroční účast studentů SZŠ Hranice na Dni Evropy v Olomouci.
 
U příležitosti Dne Evropy, který se slaví každý rok 9. května, oslavujeme mír a jednotu v Evropě. Toto datum je připomenutím historicky významné „Schumanovy deklarace“. Někdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce 1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi evropskými národy. Navrhl vytvořit nadnárodní evropskou instituci, která by řídila společnou těžbu uhlí a výrobu oceli. Za necelý rok byla podepsána smlouva, na jejímž základě takový orgán vznikl. Schumanův návrh se považuje za počátek společenství, které dnes nazýváme Evropskou unií.

Žáci Střední zdravotnické školy Hranice - Šárka Gregorová, Karel Kocián a Josef Kačkovský byli odměněni za záchranu lidského života na slavnostním vyhlášení Školní ceny fair play za rok 2015, které se konalo 4. dubna 2016 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.


 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
fax: 581 602 981
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903

Odloučené pracoviště Přerov
nám.Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

tel.: 581 217 603, 581 200 679
fax: 581 200 680

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah