Aktuality - Všeobecné

31. leden 2017

Uzavřené oddělní výjimečně zpřístupněno


Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent Střední zdravotnické školy Hranice měli možnost rozšířit si informace o sterilizaci díky výuce přímo na oddělení. Exkurze v Nemocnici Přerov, a.s. proběhla 25. ledna 2017 v rámci předmětu Ošetřovatelství.
 
Centrální sterilizace je umístěna v suterénu chirurgického pavilonu, pod komplexem operačních sálů. „Naše oddělení je uzavřené a jeho hlavní činností je sterilizace nástrojů nejen pro operační sály,“ přivítala nás vrchní sestra Navrátilová a dále uvedla, „centrální sterilizace je dle požadavků rozdělena na požadovanou nečistou - vstupní část a čistou - výstupní zónu.“
 
V nečisté části je proveden příjem materiálu, nástrojů, poté následuje dekontaminace, mytí, prováděné s pomocí speciálních myček. V další části oddělení, kterou jsme navštívili, probíhá příprava a balení nástrojů pro jednotlivá oddělení nemocnice, tzv. setování, což je příprava balíčku nástrojů a materiálu pro určitý výkon. Zajímavý byl postup balení. „Balíme do krepového papíru a netkané textilie,“ prozradila nám vrchní sestra. Sestavit nástroje potřebné pro jeden jediný operační zákrok, například výměnu kyčelního kloubu, není nic jednoduchého. Pro tyto případy mají pracovníci obrázkové seznamy se všemi potřebnými nástroji k danému výkonu. Na první pohled tyto tzv. kuchařky vypadaly jednoduše, ale nám všem bylo jasné, že se máme ještě co učit.
 
Na závěr jsme si prohlédli vlastní sterilizátor i jeho uvedení do chodu. Dozvěděli jsme se, že po proběhlé sterilizaci pracovník provede kontrolu procesu. Účinnost sterilizace potvrzuje zbarvení proužků na obalovém materiálu. Naši pozornost přitahoval stojánek s řadou miniaturních zkumavek, který nám vrchní sestra popsala slovy: „Takto probíhá biologická zkouška. Při jejím provádění se používají vzorky mikroorganismů a jejich zničením se potvrzuje účinnost sterilizace." Měli jsme štěstí, neboť tyto zkoušky probíhají pouze jednou za měsíc. Na závěr, po proběhlé sterilizaci a kontrole, je označený materiál vydáván na jednotlivá oddělení, nejčastěji však na operační sály.
 
Názorná ukázka oddělení doplněná vrchní sestrou o odborný výklad upřesnila a rozšířila žákům získané vědomosti a zdůraznila nezbytnou roli sterilizace v prevenci vzniku nozokomiálních nákaz. Poděkování patří kolektivu pracovníků oddělení Centrální sterilizace pod vedením vrchní sestry Navrátilové.
 
Mgr. Alžběta Panáková
odborný pedagog SZŠ Hranice
 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
fax: 581 602 981
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903

Odloučené pracoviště Přerov
nám.Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

tel.: 581 217 603, 581 200 679
fax: 581 200 680

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah