Aktuality - Všeobecné

19. květen 2017

SZŠ Hranice pokračuje v zahraničních stážích


V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2017/18 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní.

Závazná přihláška na stáž ke stažení ZDE (MS Word) nebo zde v PDF  

Program stáže na Maltě – podzim 2017

Termín:  23. 9. 2017 – 14. 10. 2017

Místo:  Floriana. Malta

Počet účastníků:  13 studentů čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent, případně třetího ročníku oboru Ošetřovatel a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v červnu 2017. Vybraní účastníci si sami udělají on-line jazykový kurz v angličtině.  Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Domovy seniorů, zdravotnická zařízení.  Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst na Maltě, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a on-line jazykový kurz.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně 80 % přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  MVDr. Zina Barvenčíková, učitelka angličtiny a vedoucí projektu

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

 Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

Program stáže na Slovensku – podzim 2017

Termín:  30. 9. 2017 – 14. 10. 2017

Místo:  Velký Krtíš, Slovensko

Počet účastníků:  6-8 studentů třetího ročníku oboru Ošetřovatel, případně čtvrtého ročníku Zdravotnický asistent, 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v červnu 2017.   Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, autobus

Ubytování:  Ubytovací zařízení – internát nebo penzion, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Nemocnice Velký Krtíš.  Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst v okolí, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a 8 hodin jazykové přípravy.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně 80 % přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  Vyučující odborných předmětů

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

 Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

 

Program stáže v Anglii – jaro 2018

Termín:  26. 5. 2018 – 9. 6. 2018

Místo: Portsmouth, Anglie

Počet účastníků:  13 studentů třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v dubnu. Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Domovy seniorů a jesle.  Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst v okolí Portsmouth včetně Londýna, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a on-line jazykový kurz.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně 80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba: učitelka angličtiny, MVDr. Zina Barvenčíková, vedoucí projektu

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem v Portsmouth, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

Podrobnější informace podají studentům v Hranicích vyučující angličtiny (Z.Barvenčíková a K. Pastorková) a v Přerově se uskuteční 25. 5. 2017 schůzka se studenty druhého a třetího ročníku se Z. Barvenčíkovou v budově školy v 12.20 hod. (druhý ročník) a v 13.10 (třetí ročník).

Pokud vás výše uvedené informace zaujaly a máte zájem se stáží zúčastnit, vytiskněte si přiloženou závaznou přihlášku na stáž a odevzdejte ji v Hranicích angličtinářkám, v Přerově v kanceláři školy, případně na výše uvedených schůzkách.

Zina Barvenčíková, vedoucí projektu

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
fax: 581 602 981
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903

Odloučené pracoviště Přerov
nám.Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

tel.: 581 217 603, 581 200 679
fax: 581 200 680

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah