Aktuality - Všeobecné

11. srpen 2019

Studentky a studenti SZŠ Hranice na zahraničních stážích, školní rok 2018/19


Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2018/19 odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze v rámci výzvy 2018 na projekt č. 2018-1-CZ01-KA102-047127 Zdravotníci v Evropě. Celkem odborné stáže absolvovalo 38 studentů, 14 v jihoanglickém městě Portsmouth (3 týdny), 14 na ostrově Malta (3 týdny) a 10 na Slovensku ve městě Velký Krtíš (2 týdny).  Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi studentů, kterou vykonávají ve zdravotnických zařízeních v Hranicích a Přerově. V Anglii a na Maltě pracovalo 22 studentů a studentek v domovech seniorů s pečovateli a zdravotními sestrami, pomáhali s hygienou, stravováním a aktivizací klientů. V Anglii také šest dívek vykonávalo praxi v jeslích, kde pečovaly o děti do tří let. Na Slovensku deset ošetřovatelek a ošetřovatelů pomáhalo v nemocnici ve Velkém Krtíši, kde se úspěšně zařadili do týmu profesionálů. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Po ukončení stáží obdržel každý účastník Europass Mobility, což je mezinárodní doklad o absolvování stáže. [Více]

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah