Aktuality - Všeobecné

18. říjen 2021

Studentky a studenti SZŠ Hranice na zahraničních stážích, školní rok 2020/21


 

Žáci i učitelé SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2020/21 odborné stáže a vzdělávací programy v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze v rámci výzvy 2020 na projekty č. 2020-1-CZ01-KA116-077352 s názvem Zdravotníci - mezinárodní zkušenosti a č. 2020-1-CZ01-KA101-077469 s názvem  Výuka - evropské zkušenosti.
 Přestože nám situaci zkomplikovala pandemie Covidu 19, zahraniční aktivity jsme nechtěli úplně pozastavit a rozhodli jsme se realizovat výjezdy v rámci možností.  Celkem se zahraničních vzdělávacích aktivit zúčastnilo 49 žáků a 16 učitelů.
Jednalo se o odborné stáže pro žáky oborů Zdravotnický asistent, Záchranářství a ochrana obyvatelstva a Ošetřovatel. Mladí lidé vyjeli do Anglie, na Maltu a Slovensko, kde absolvovali odbornou praxi ve svých oborech. Krátkodobé odborné stáže trvaly 2-3 týdny, dlouhodobé 3 měsíce.  Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi, kterou žáci vykonávají v našem regionu na různých pracovištích podle svých oborů. Žákyně oboru Ošetřovatel pracovaly na Slovensku ve fakultní nemocnici, zdravotničtí asistenti pracovali v Anglii a na Maltě v domovech seniorů, v zařízeních pro postižené osoby a v  jeslích a chlapci i děvčata z oboru Záchranářství a ochrana obyvatelstva pomáhali na recepcích hotelů a na výletních lodích jako doprovod pomáhající se zajištěním bezpečnosti klientů. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Po ukončení stáží obdržel každý účastník Europass Mobility, což je mezinárodní doklad o absolvování stáže.
Učitelé naší školy měli možnost zúčastnit se jazykových kurzů v zahraničí a aktivit rozšiřujících jejich profesionální dovednosti. V rámci profesního rozvoje navštěvovaly učitelky odborných předmětů  pracoviště na Slovensku a na Maltě. Učitelé cizích jazyků absolvovali kurzy zaměřené na metodiku výuky jazyků a učitelé ostatních předmětů se seznámili s metodou CLIL, učili se jak používat cizí jazyk ve výuce různých předmětů. Na kurzy vycestovali do Německa, Lotyšska a na Maltu. Další aktivitou bylo stínování, tedy účast učitelů ve výuce v zahraničních školách.
Po celou dobu výjezdů sledovali účastníci zahraničních aktivit i každodenní život místních lidí, byli také v kontaktu se zahraničními pracovníky a studenty. Ve volném čase poznávali geografické a kulturní zajímavosti, rozdíly v mentalitě lidí, jezdili na výlety a účastnili se různých akcí. Přínos odborných stáží v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v poznávání kultury a historie zemí Evropské unie.
Zina Barvenčíková a Pavlína Vavříková, koordinátorky projektů Erasmus+, SZŠ Hranice
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah