Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

s t a n o v u j e

pro první kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných pro školní rok 2022/2023.

I. Maturitní obory

 • 53-41-M/03 - Praktická sestra a 53-44-M/01 – Ortoticko-protetický technik

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu

za 2. pololetí 8. třídy a

1. pololetí 9. třídy

prospěch

body

1,00 - 1,20

64

1,21 - 1,40

56

1,41 - 1,60

48

1,61 – 1,80

40

1,81 - 2,00

32

2,01 - 2,20

24

2,21 – 2,40

16

2,41 – 2,50

8

II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(nutno dosáhnou minimálně 10 b.)

Test z českého jazyka a

literatury

max. 50 bodů

Test z matematiky

max. 50 bodů

 

 • 68-42-M/01 - Záchranářství a ochrana obyvatel 

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu

za 2. pololetí 8. třídy a

1. pololetí 9. třídy

prospěch

body

1,00 - 1,20

32

1,21 - 1,40

28

1,41 - 1,60

24

1,61 – 1,80

20

1,81 - 2,00

16

2,01 - 2,20

12

2,21 – 2,40

8

2,41 – 2,50

4

II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(nutno dosáhnou minimálně 10 b.)

Test z českého jazyka a

literatury

max. 50 bodů

Test z matematiky

max. 50 bodů

III. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

(nutno dosáhnou minimálně 14 b.,

viz příloha č. 1)

Skok z místa

max. 8 bodů

Shyby na hrazdě

(výdrž ve shybu)

max. 8 bodů

Sprint na 60 metrů

max. 8 bodů

Běh na 800 metrů

max. 8 bodů

 

Poznámky ke studijním maturitním oborům:

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. března 2022
 • Adresa pro doručení přihlášky:

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
Nová 1820
753 01 Hranice

 • Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku dosažení 10 a více bodů z jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči o studium oboru Záchranářství a ochrana obyvatel musí navíc získat minimálně 14 bodů za test fyzické zdatnosti.
 • Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období, za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy). 
 • Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší průměrný prospěch na základní škole (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • Termíny jednotné a školní přijímací zkoušky:            
první termín:      12. dubna 2022
druhý termín:    13. dubna 2022
 • O místu konání přijímací zkoušky budou uchazeči informování v Pozvánce k přijímacím zkouškám.

 • Počty přijímaných žáků pro 1. ročník: 

Studijní obor

Počet žáků přijímaných do 
1. ročníku

     Praktická sestra

60

(prvních 60 v pořadí dle bod. zisku)

     Záchranářství a ochrana obyvatel

16

(prvních 16 v pořadí dle bod. zisku)

    Ortoticko-protetický technik

15

(prvních 15 v pořadí dle bod. zisku)


 II. Učební obor

 • 53-41-H/01 – Ošetřovatel
  • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. března 2022
  • Adresa pro doručení přihlášky:

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 
Nová 1820
753 01 Hranice

  • Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost!
  • Počet přijímaných žáků pro 1. ročník:     30                                                          
  • Uchazeči o tříletý učební obor Ošetřovatel budou přijímáni bez přijímací zkoušky, a to na základě výsledků na ZŠ. Přijímáni budou uchazeči s průměrným prospěchem za poslední dvě klasifikační období do 3,7. V případě shodného prospěchu rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. třídy.
  • Termín přijímacího řízení:             18. dubna 2022

 

 V Hranicích dne 13. 1. 2022
 
Mgr. Hana Čamborová
 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah