Erasmus+

Erasmus+

Projekt "Zdravotníci  v Evropě" je určen  žákům  Střední zdravotnické školy, oboru zdravotnický asistent,  t.j. osobám v počátečním odborném vzdělávání.  Předkladatelem projektu a zároveň vysílající organizací je SZŠ Hranice. Žáci získávají ve škole široké teoretické znalosti doplněné praktickou výukou v laboratořích školy a spolupracujících institucích, zejména nemocnicích a domovech seniorů. Jako velmi vhodný další doplněk teoretické i praktické výuky se jeví možnost zahraniční stáže, kde by se žáci seznámili nejen s jinými postupy a novinkami ve svém oboru, ale rozšířili si i jazykové kompetence.

Partnerskými organizacemi jsou 2 vzdělávací instituce, jedna má sídlo v  Anglii, jejíž hlavním úkolem je zprostředkovat žákům pracovní pozice v místních zdravotnických institucích - pečovatelských domech pro seniory a jeslích.  Ve spolupráci s touto institucí jsme již odborné stáže realizovali a vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.  S druhou partnerskou organizací , která je  z Floriany, Malta, spolupracujeme od loňského roku, protože chceme rozšířit možnosti zahraničních stáží pro naše žáky.  V ráci výzvy 2015 připravujeme 2 běhy  3 týdenních odborných stáží v počtu 20 žáků a 2 doprovodných osob. Stáže jsou naplánovány na měsíc říjen/listopad  2015 a duben 2016 a jsou určeny pro žáky 3. a 4. ročníku. Ve zmíněných ročnících totiž žáci vykonávají odbornou praxi 2x týdně na různých odděleních nemocnice v Hranicích a v Přerově a zahraniční stáž bude tedy vhodným doplněním této praxe a také teoretických znalostí z profilových  předmětů - ošetřování nemocných, psychologie a komunikace, první pomoc. Stáže se zúčastní žáci jak z hranické tak z přerovské části školy.

Hlavním cílem projektu je:

 

 1. zkvalitnit odborné vzdělávání žáků - zejména jejich odbornou praxi
 2. prohloubit žákům dosavadní vědomosti v jejich oboru
 3. seznámit žáky s konkrétním způsobem ošetřovatelské péče v zahraničí
 4. rozšířit znalosti a dovednosti žáků o nové  postupy
 5. podpořit efektivní způsob  studia cizího jazyka skrze pobyt v dané zemi, včetně osvojení si odborné terminologie
 6. pochopit kulturu, tradice, vzdělávání, organizaci a podmínky pracovního trhu v partnerských zemích, které jsou členskými zeměmi EU

 

Očekávané výstupy projektu:

 1. získání nových poznatků a dovedností  zejména z hlediska  odborné praxe
 2. prohloubení znalostí studentů v jejich odborné přípravě a tím podpoření rozšíření jejich kvalifikace
 3. uplatnění získaných informací v daném oboru u nás
 4. podpoření uplatnění studentů na pracovním trhu nejen u nás, ale i v zahraničí a to prostřednictvím dokumentů Europass mobility
 5. zvýšení sebevědomí studentů tím, že pracují v zahraniční instituci
 6. navázání dlouhodobé spolupráce s vzdělávacími a zdravotnickými institucemi v navštívené oblasti
 7. zvýšení celkové motivace žáků k hlubšímu  studiu odborných předmětů a rovněž i cizích jazyků

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah