Erasmus+ 2020

 

SZŠ Hranice pokračuje v zahraničních stážích plně hrazených z finančních prostředků EU, více info na: http://bit.ly/DumZahrSpol

 

Přehled plánovaných stáží:

Malta                            říjen 2020         třídy ZA3B a ZA3A

Slovensko                    říjen 2020         třída OSE 2

Portugalsko                 říjen 2020         třída  ZOB 3, ZOB 2

Anglie                          červen 2021     třída ZA2A, ZA2B

Irsko                            červen 2021      třída ZA2A, ZA2B

  

Program stáží na Maltě – podzim 2020

Termín: říjen 2020

Místo:  Floriana. Malta

Počet účastníků:  14 studentů čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent, případně třetího ročníku oboru Ošetřovatel  a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravě, která bude zahájena v září 2020. Vybraní účastníci si sami udělají on-line jazykový kurz v angličtině.  Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži  se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Domovy seniorů,  zdravotnická zařízení.  Studenti odpracují  15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst na Maltě, volno

Pojištění  zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování, případně online,  budou studenti absolvovat několik hodin odborné přípravy,  kulturní přípravy a on-line jazykový kurz.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně  80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  vyučující anglického jazyka

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni  za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností  a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

 Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

  

Program stáží na Slovensku – podzim 2020

Termín:  říjen 2020

Místo:  Žilina, Slovensko

Počet účastníků:  10 studentů třetího ročníku oboru Ošetřovatel,  případně čtvrtého ročníku Zdravotnický asistent, 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které proběhnou v září 2020.   Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, autobus

Ubytování:  Ubytovací zařízení – internát nebo penzion, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Fakultní nemocnice Žilina.  Studenti odpracují  10 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst v okolí, volno

Pojištění  zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování  budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a 8 hodin jazykové přípravy.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně  80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  Vyučující odborných předmětů

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni  za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností  a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

 Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

  

Program stáže v Portugalsku – podzim 2020

Termín:  říjen 2020

Místo: Torres Vedras, Portugalsko

Počet účastníků:  8 studentů třetího a čtvrtého ročníku oboru ZOB a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v září. Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  V penzionu, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Hasičská stanice.  Studenti odpracují  10 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst v okolí Torres Vedras, Lisabon.

Pojištění  zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování, případně online,  budou studenti absolvovat  odbornou přípravu,  kulturní přípravu a on-line jazykový kurz.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně  80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba:   učitelka angličtiny

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni  za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat střední odborná škola se sídlem v Torres Vedras, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností  a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

  

Podrobnější informace podají studentům vyučující angličtiny ( Z.Barvenčíková a P. Vavříková).  Žáci druhého ročníku budou informováni podrobně o možnosti stáží v Anglii a Irsku 2021 po příchodu do školy v září 2020.

Pokud vás výše uvedené informace zaujaly a máte zájem se stáží zúčastnit, vyplňte  přiloženou  přihlášku na stáž a pošlete na email barvencikova@szs-hranice.cz co nejdříve, nejpozději 10.6.2020.

Zina Barvenčíková, vedoucí projektu

 

 

 

 

 

 

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah