Zahraniční stáže 2018/2019

SZŠ Hranice pokračuje v zahraničních stážích

V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2018/19 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní. Malta a Slovensko jsou určeny pro žáky současných tříd  3.A, 3.B, OSE2 a Anglie pro současné třídy 2.A, 2.B

Program stáže na Maltě – podzim 2018

Termín:  29. 9. 2018 – 20. 10. 2018

Místo:  Floriana. Malta

Počet účastníků:  14 studentů čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent, případně třetího ročníku oboru Ošetřovatel a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v červnu 2018. Vybraní účastníci si sami udělají on-line jazykový kurz v angličtině.  Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Domovy seniorů, zdravotnická zařízení.  Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst na Maltě, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a on-line jazykový kurz.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně 80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  MVDr.Zina Barvenčíková, učitelka angličtiny a vedoucí projektu

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

 Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

Program stáže na Slovensku – podzim 2018

Termín:  29 .9. 2018 – 8.10. 2018

Místo:  Velký Krtíš, Slovensko

Počet účastníků:  10 studentů třetího ročníku oboru Ošetřovatel, případně čtvrtého ročníku Zdravotnický asistent, 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v červnu 2017.   Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, autobus

Ubytování:  Ubytovací zařízení – internát nebo penzion, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Nemocnice Velký Krtíš.  Studenti odpracují  10 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst v okolí, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a 8 hodin jazykové přípravy.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně  80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  Vyučující odborných předmětů

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

 Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

Program stáže v Anglii – jaro 2019

Termín: konec května - červen 2018

Místo: Portsmouth, Anglie

Počet účastníků:  14 studentů třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v dubnu. Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Domovy seniorů a jesle.  Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst v okolí Portsmouth včetně Londýna, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 12 vyučovacích hodin odborné přípravy, 8 hodin kulturní přípravy a on-line jazykový kurz.  Pro účast na stáži je nutné absolvovat nejméně 80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba: učitelka angličtiny

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem v Portsmouth, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky.

Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.Podrobnější informace podají studentům v Hranicích vyučující angličtiny ( Z.Barvenčíková a K. Pastorková) a v Přerově se uskuteční  23.5. 2018 schůzka se studenty  třetího  ročníku se  Z. Barvenčíkovou v budově školy v 10.00 hod.  Žáci druhého ročníku budou informováni podrobně o možnosti stáže v Anglii 2019 koncem června.

Pokud vás výše uvedené informace zaujaly a máte zájem se stáží zúčastnit, vytiskněte si přiloženou závaznou přihlášku na stáž a odevzdejte ji co nejdříve  angličtinářkám nebo třídním učitelům.

Příloha: Závazná přihláška ke stažení ZDE

Zina Barvenčíková, vedoucí projektu

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah