Kritéria II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

s t a n o v u j e

pro II. kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných v tomto kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Maturitní obory:

 • 53-41-M/03 - Praktická sestra

 • 53-44-M/01 - Ortoticko-protetický technik

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu je nutno doručit:  nejpozději do 1. 7. 2020
 • Adresa pro doručení přihlášky:
  • Střední zdravotnická škola, Hranice
   Nová 1820
   753 01 Hranice
 • Pořadí žáků bude stanoveno dle průměrného prospěchu, počítáno ze dvou posledních klasifikačních období, na základní škole.
 • Podmínkou přijetí ke studiu tohoto oboru je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • V případě, že nastane shoda průměrného prospěchu, rozhodne lepší průměrný prospěch v posledním klasifikačním období na základní škole.
 • Počet přijímaných žáků, pro jednotlivé obory, v rámci II. kola přijímacího řízení: 
  • 53-41-M/03 Praktická sestra - 11 žáků
  • 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik - 7 žáků

Učební obor: 53-41-H/01 - Ošetřovatel

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu je nutno doručit:  nejpozději do 1. 7. 2020
 • Adresa pro doručení přihlášky:
  • Střední zdravotnická škola, Hranice
   Nová 1820
   753 01 Hranice
 • Pořadí žáků bude stanoveno dle průměrného prospěchu, počítáno ze dvou posledních klasifikačních období, na základní škole.
 • Přijímáni budou uchazeči s průměrným prospěchem za poslední dvě klasifikační období do 3,7. V případě shodného prospěchu rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. třídy.
 • V případě, že nastane shoda průměrného prospěchu, rozhodne lepší průměrný prospěch v posledním klasifikačním období na základní škole.
 • Počet přijímaných žáků: 8

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah