Kritéria II. kola přijímacího řízení oboru 53-41-M/03 - Praktická sestra pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

s t a n o v u j e

pro druhé kolo přijímacího řízení, na obor 53-41-M/03 Praktická sestra,  tato kritéria a počet žáků přijímaných v tomto kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

 53-41-M/03 - Praktická sestra

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 10. května 2019
 • Adresa pro doručení přihlášky:
  • Střední zdravotnická škola, Hranice
   Nová 1820
   753 01 Hranice
 • Pořadí žáků bude stanoveno dle průměrného prospěchu, počítáno ze dvou posledních klasifikačních období, na základní škole.
 • Podmínkou přijetí ke studiu tohoto oboru je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • V případě, že nastane shoda průměrného prospěchu, rozhodne lepší průměrný prospěch v posledním klasifikačním období na základní škole.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději 13. května 2019.
 • Počet přijímaných žáků v rámci II. kola přijímacího řízení:  20 žáků
 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah