Kritéria II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

s t a n o v u j e

pro druhé kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných pro školní rok 2017/2018.

Maturitní obor 53-41-M/01 - Zdravotnický asistent

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu

za poslední dvě klasifikační období

prospěch

body

1,00 - 1,20

64

1,21 - 1,40

56

1,41 - 1,60

48

1,61 – 1,80

40

1,81 - 2,00

32

2,01 - 2,20

24

2,21 – 2,40

16

2,41 – 2,5

8

 

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 25. května 2017
 • Adresa pro doručení přihlášky:
  • Střední zdravotnická škola, Hranice
   Studentská 1095
   753 01 Hranice
 • Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým průměrným prospěchem za poslední dvě klasifikační období. V případě, že nastane shoda i v této oblasti, rozhodne lepší průměrný prospěch na základní škole v prvním pololetí 9. ročníku.
 • Termín přijímacího řízení: 26. května 2017
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 26. května 2017.
 • Počty přijímaných žáků pro 1. ročník: 

Studijní obor

Počet žáků přijímaných do
1. ročníku v druhém kole PŘ

Místo studia

Zdravotnický asistent

5

(prvních 5 v pořadí dle bod. zisku)

Hranice

 

Obory 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (Záchranářství a ochrana obyvatel) a 53-41-H/01 Ošetřovatel jsou již naplněny v rámci prvního kola.

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
fax: 581 602 981
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903

Odloučené pracoviště Přerov
nám.Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

tel.: 581 217 603, 581 200 679
fax: 581 200 680

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah