Malta – podzim 2015

SZŠ Hranice pokračuje v zahraničních stážích

V loňském roce se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala grant, který umožnil studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odbornou stáž do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáž byla hodnocena velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.   Odborné stáže v Anglii a na Maltě v průběhu školního roku 2015/16 plánujeme jako třítýdenní.

Program stáže na Maltě – podzim 2015

Termín:  17.10. 2015 – 7.11. 2015

Místo:  Floriana. Malta

Počet účastníků:  10-12 studentů a 1 doprovodná osoba

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách, které budou zahájeny v únoru. Před odjezdem podepíší účastníci smlouvu o účasti na stáži se SZŠ Hranice.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Příspěvek na doplnění stravy a pitný režim: studenti dostávají finanční hotovost před odjezdem

Pracovní místa:  Domovy seniorů, jesle, zdravotnická zařízení.  Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva zajímavých míst na Maltě, volno

Pojištění zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování budou studenti absolvovat celkem 35 vyučovacích hodin přípravy a pro účast na stáži je nutné zúčastnit se 80% přípravných hodin.

Doprovodná osoba:  MVDr. Zina Barvenčíková, učitelka angličtiny a vedoucí projektu

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou odpovědni za své chování. Doprovodná osoba pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem ve Vallettě, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu. V případě závažných kázeňských problémů mohou být studenti posláni domů a musí vrátit finanční prostředky. Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

Závazná přihláška ke stažení zde: Závazná přihláška na stáž.docx 

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah