Učební plány

 Praktická sestra 

  • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra
  • Typ studia: denní čtyřleté

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

ŠVP Praktická sestra

         

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

A. Povinné - základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

4

3

3

4

14

Německý jazyk/Ruský jazyk

1

1

1

-

3

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

-

7

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

-

2

-

-

2

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

2

2

První pomoc

-

2(2)

-

-

2

Psychologie a komunikace

-

2

2

2

6

Klinická propedeutika

-

2

-

-

2

Somatologie

5

-

-

-

5

Výchova ke zdraví

1

-

-

-

1

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Patologie

-

1

-

-

1

Kapitoly z vnitřního lékařství

-

-

2

-

2

Kapitoly z chirurgie

-

1

1

-

2

Kapitoly z pediatrie

-

1

 

-

1

Speciální lékařské obory

-

-

-

2

2

Ošetřovatelství

3(2)

6(6)/6(2+4)

4

4

17

Ošetřování nemocných

-

-

12(12)

14(14)

26

B. Povinné – výběrové a volitelné

 

 

 

 

 

Seminář

-

-

-

-

-

Počet hodin celkem

29

32

33

34

128

  

Zdravotnický asistent

  • Kód oboru: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
  • Typ studia: denní čtyřleté

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

ŠVP Zdravotnický asistent 

         

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

celkem

A. Povinné – základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

3

3

13

Cizí jazyk

4

3

3

4

14

Latinská terminologie

1

-

-

-

1

Občanská nauka

1

1

2

1

5

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

2

2

-

7

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

1

-

-

3

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

2

2

Výchova ke zdraví

-

1

-

-

1

První pomoc

1 (1)

1(1)

-

-

2

Psychologie a komunikace

-

2

2(1)

2(1)

6

Klinická propedeutika

-

2

-

-

2

Somatologie

4

-

-

-

4

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Ošetřovatelství

3(2)

6(6)

3

4

16

Kapitoly z vnitřního lékařství

-

-

2

-

2

Kapitoly z chirurgie

-

-

1

-

1

Ošetřování nemocných

-

-

12(12)

14(14)

26

B. Povinné - výběrové a volitelné

 

 

 

 

 

Seminář

-

-

-

1

1

Počet hodin celkem

32

32

32

33

129

 

Záchranářství a ochrana obyvatel

  • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
  • Typ studia: denní čtyřleté

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

ŠVP Záchranářství a ochrana obyvatel 

         

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

celkem

A. Povinné – základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

3

4

14

Anglický jazyk

4

3

3

4

14

Německý jazyk/Ruský jazyk

2

2

2

-

6

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

2

2

1

8

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

2

1

-

-

3

Biologie

2

0

-

-

2

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

1

2

-

3

Geografie

-

2

-

-

2

Právo

3

3

4

4

14

Bezpečnostní příprava

1

2

2

2

7

Prevence a odhalování rizik

-

2

1

2

5

Technika administrativy

-

-

2

2

4

Řízení motorových vozidel

-

-

2

-

2

Speciální příprava

-

-

1

2

3

Psychologie a pedagogika

-

2

1

1

4

Somatologie

3

-

-

-

3

Zdravověda

-

-

2

3

5

První pomoc

-

2

2(2)

-

4

Základy urgentní péče

-

-

2

2

4

B. Povinné - výběrové a volitelné

 

 

 

 

 

Seminář

-

-

-

1

1

Počet hodin celkem

32

33

34

30

129

 

Ošetřovatel

  • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
  • Typ studia: denní tříleté

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

ŠVP Ošetřovatel 

       

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Společensko-vědní a jazykové předměty

 

 

 

 

Český jazyk  a literatura

3

2

2

7

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

2

1

1

4

Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

2

2

-

4

Biologie

2

1

-

3

Fyzika

1

-

-

1

Chemie

-

2

-

2

Informační a komunikační technologie

2

1

1

4

Ekonomika   

-

-

2

2

Tělesná kultura

 

 

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

6

První pomoc

2

0

0

2

Odborné a výběrové

 

 

 

 

Somatologie   

4

-

-

4

Zdravotní výchova

-

1

-

1

Klinická propedeutika

2

2

-

4

Psychologie a komunikace

-

2

2

4

Zdravotnické a sociální služby

2

1

1

4

Ošetřovatelská péče

4

3

5

12

Odborný výcvik

-

12

14

26

Počet hodin celkem

30

34

32

96 

 

 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah