Učební plány

 Zdravotnický asistent53-41-M/01, denní čtyřleté studium  

- ŠVP pro žáky zahajující studium v roce 2013  

Kategorie a názvy

 

 

 

 

 

vyučovacích předmětů

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

celkem

A. Povinné – základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

3

3

13

Anglický jazyk/Německý jazyk

4

3

3

4

14

Latinská terminologie

1

-

-

-

1

Občanská nauka

1

1

2

1

5

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

2

2

-

7

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

2

2

-

-

4

Biologie

2

1

-

-

3

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

2

2

Výchova ke zdraví

-

1

-

-

1

První pomoc

1 (1)

1(1)

-

-

2

Psychologie a komunikace

-

2

2(1)

2(1)

6

Klinická propedeutika

-

2

-

-

2

Somatologie

4

-

-

-

4

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Ošetřovatelství

3(2)

6(6)

3

4

16

Kapitoly z vnitřního lékařství

-

-

2

-

2

Kapitoly z chirurgie

-

-

1

-

1

Ošetřování nemocných

-

-

12(12)

14(14)

26

B. Povinné - výběrové a volitelné

 

 

 

 

 

Seminář

-

-

-

1

1

Počet hodin celkem

32

32

32

33

129


 

Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, denní čtyřleté studium 

- ŠVP pro žáky zahajující studium v roce 2014, 2015, 2016 -  

Kategorie a názvy

 

 

 

 

 

vyučovacích předmětů

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

celkem

A. Povinné – základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

3

4

14

Anglický jazyk

4

3

3

4

14

Německý jazyk/Ruský jazyk

2

2

2

-

6

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

2

2

-

7

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

2

1

-

-

3

Biologie

2

1

-

-

3

Informační a komunikační technologie

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

2

2

První pomoc

-

2(2)

-

-

2

Psychologie a komunikace

-

2

2(1)

2(1)

6

Klinická propedeutika

-

2

-

-

2

Somatologie

5

-

-

-

5

Zdravotní výchova

-

1

-

-

1

Ošetřovatelství

3(2)

6(6)

3

4

16

Kapitoly z vnitřního lékařství

-

-

2

-

2

Kapitoly z chirurgie

-

-

1

-

1

Ošetřování nemocných

-

-

12(12)

14(14)

26

B. Povinné - výběrové a volitelné

 

 

 

 

 

Seminář

-

-

-

1

1

Počet hodin celkem

33

33

33

33

132


 

Ošetřovatel, 53-41-H/01, denní tříleté studium

- ŠVP pro žáky zahajující studium v roce 2014

 

Denní studium

Počet hodin

 

 

Vyučovací předměty povinné

Ročník

Celkem

1.

2.

3.

 

Společensko-vědní a jazykové předměty

7

5

5

17

Český jazyk  a literatura

3

2

2

7

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

2

1

1

4

Matematicko-přírodovědné

7

5

3

15

Matematika

2

2

-

4

Biologie

2

1

-

3

Fyzika

1

-

-

1

Chemie

-

2

-

2

Informační a komunikační technologie

2

1

1

4

Ekonomika   

-

-

2

2

Tělesná kultura

4

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

6

První pomoc

2

0

0

2

Odborné a výběrové

13

19

22

54

Somatologie   

4

-

-

4

Zdravotní výchova

-

1

-

1

Klinická propedeutika

1

2

-

3

Psychologie a komunikace

-

2

2

4

Zdravotnické a sociální služby

2

2

1

5

Ošetřovatelská péče

4

3

5

12

Odborný výcvik

-

12

14

26

Celkem

30

34

32

96 

 

 

 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah