Ohlédnutí za adventními akcemi naší školy

Advent - to kouzelné slovo, které předznamenává příchod Vánoc. Celé toto období je provázeno velkým množstvím různých akcí nejen ve městech, ale i ve školách. Nejinak tomu bylo i na naší škole.

Začátkem prosince jsme začali připravovat vánoční výzdobu školy, objevily se první baňky, ozdoby a zelené větvičky. Postupně přibyl stromeček, ale i výzdoba oken. Také jsme společnými silami tvořili netradiční vánoční stromeček, který zdobil dolní podloubí v Hranicích. Ten nám dal ale zabrat… Polystyrenové kuličky byly po celé školní knihovně, jen na stromečku vůbec nedržely. Nátěr jsme opakovali několikrát za sebou, ale kuličky se rozhodly, že nám to zavaří. Termín odvozu se blížil, ale my jsme stále řešili problém – JAK NA POLYSTYREN? Konečně se dílo zdařilo. Snad jsme splnili i zadání organizátorů – vyzdobit vánoční stromeček tak, aby bylo jasné, že se jedná o danou školu. Injekční stříkačky tvořily řetěz, kapky krve byly baňkami a sestřičky už zcela jasně naznačily, že se jedná o hranickou ,,zdravku“.

Ve středu 2. 12. 2015 jsme slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. O velké přestávce se celá škola sešla v prvním patře školy, kde zazpíval tradiční koledy pěvecký sbor SZŠ, složený ze zpěváků z různých tříd. Třešničkou vánoční atmosféry, která tu zavládla, bylo sólové pěvecké vystoupení studentky 1. A Kláry Vilímkové. Všichni jsme ani nedutali, jen jsme poslouchali zvučný zpěv vánoční písně této studentky.

Ve čtvrtek 4. 12. 2015 se zúčastnili exkurze do Městské knihovny v Hranicích studenti 1. A. Zde se seznámili s chodem knihovny, prohlédli si prostory a měli možnost také zalistovat v některých knihách. Při procházce náměstím jsme už začali vnímat, že se blíží Vánoce. Město se pomalu odívalo do svátečního, organizátoři začali se stavěním stánků – blížil se jarmark.

Další akce se uskutečnila 5. 12. 2015. Nemusím ani připomínat, že datum bylo předzvěstí příchodu Mikuláše, čerta a anděla. Tyto tři postavy ztvárnili studenti 4. A – Martin Šťastný, Hanka Štefánková a Petr Vanduch. Navštívili všechny třídy školy, rozdali sladkosti, ale udělali radost i malým dětem, které právě byly v aule školy. Úsměvy na tváři těchto dětí byly největší odměnou všem přítomným.

 10. 12. 2015 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do tohoto soutěžního klání se přihlásili tito žáci: Matouš Bílek, Tereza Kublová, Klára Vilímková a Gábina Černá. V první části se soutěžící zamýšleli nad různými úkoly s českými slovy a jejich významem, ve druhé části  psali slohový úkol na téma  Když  jsem ještě chodil spát po večerníčku. Úkoly byly zapeklité, avšak soutěžící je bravurně zvládli. S nejvyšším počtem bodů zvítězila Tereza Kublová  z 1. A. Všem blahopřeji a děkuji za účast.

A celé toto adventní období uzavřela školní besídka, která se tentokrát uskutečnila v Přerově. Písničky, taneční vystoupení a scénky – to vše už nás přeneslo do vánočně vyzdobených domovů. Vůně cukroví, rodina, pohádky…

Hurá! Prázdniny!

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah