Postřehy z Anglie, listopad-prosinec 2014

Před Vánoci se skupina 12 studenů  Střední zdravotnické školy v Hranicích vrátila z třítýdenního pobytu v Anglii, kde pracovali v pečovatelských institucích (jeslích a domovech seniorů), bydleli v anglických rodinách a měli tedy možnost nahlédnout do pracovního i soukromého života ostrovanů.  A co je nejvíc zaujalo, překvapilo a potěšilo? Nabízíme pár postřehů.

Lenka a Daniel (domov seniorů):

„Nejvíc nás překvapilo chování Angličanů k sobě navzájem a také k cizincům. Jsou milí a vždy pomohou, když je potřeba. Dobrá nálada a všudypřítomné úsměvy, přátelská a pozitivní atmosféra je na ulicích i pracovišti. V domově seniorů nás překvapil přístup ke klientům, zaměstnanci se k nim chovají jako k příbuzným, objímají je, líbají na tvář, vtipkují s nimi a povídají si. Vše dělají v klidu a v pohodě, celý domov působí jako velká rodina (ubytováno 28 klientů). Vedoucí pracovníci se často zapojují do práce a dělají vše, co je potřeba, včetně úklidu a vynášení odpadků.  Cítili jsme se tam velmi příjemně“.

Lucka, Martin, Pavlína a Veronika (domov seniorů):

„V rodinách nás přijali velmi přátelsky a byli trpěliví při dorozumívání. Hlavně ze začátku to bylo docela těžké, ale snažili jsme se překonat jazykovou i kulturní bariéru. Naše anglická lektorka nám dala velmi dobrou radu, často používat dvě nejdůležitější slova, a to děkuji a prosím. Když jsme přidali pozdravy a úsměvy, šlo to hned lépe.  Na pracovišti se k nám chovali vstřícně, i když zapojit se do práce nebylo vždycky jednoduché. Některé činnosti se provádí jinak než u nás, např. hygiena na lůžku, i když by klient mohl dojít s pomocí do koupelny. Taky nás překvapilo, že pokud klient odmítá cvičení nebo léky, nenutí ho. Zaměstnanci domova byli z různých koutů světa a stejně tak klienti. Práce v takovém mezinárodním prostředí byla pro nás novou cennou zkušeností.“

Martina, Markéta a Aneta (jesle):

„V práci  byli všichni  milí a moc se nám líbila předvánoční atmosféra s výzdobou a hlavně přípravou vánočního vystoupení pro rodiče. Děti jsou vedeny k samostatnosti a slušnému chování, neustále se opakuje zdravení, poděkování apod.. Pokud děti něco provedou, musí se omluvit a kamaráda obejmout. Vychovatelky jim připravují spoustu aktivit, překvapilo nás jen, že jsou dost málo venku a to pouze na zahradě. Na procházky ven nechodí vůbec.  V některých třídách mají zvířátka (křečky).“

Lenka, Nikola a Marie (jesle):

„V jeslích jsou děti z různého sociálního a kulturního prostředí, každé dítě má svou skříňku se svými potřebami a taky své jídlo z domova. Vychovatelky vedou o každém dítěti záznamy, co se naučilo, jak se projevuje a podobně. Hodně děti chválí a odměňují různými drobnostmi. Některé děti jsou rozmazlené, ale vychovatelky vedou všechny k samostatnosti při jídle, oblékání i úklidu hraček.  Jídlo a spánek probíhá často individuálně, jak děti potřebují a mají chuť. Provozní doba jeslí je docela dlouhá, často od šesti hodin ráno do šesti hodin večer.  Přijímají děti už od stáří 3 měsíců, když maminky pracují, ale jsou tam třeba jen některé dny v týdnu.“

Při celkovém hodnocení pracovních stáží se studenti shodli, že jsou rádi, že dostali možnost vycestovat do zahraničí, seznámit se s péčí o seniory a malé děti a některé postupy si vyzkoušet. Všichni dostali Europas mobility, ve kterém je průběh stáže podrobně popsán a který jim může pomoci při hledání zaměstnání, zejména v zahraničí.

 

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah