Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

s t a n o v u j e

pro první kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných pro školní rok 2020/2021.

I. Maturitní obory

53-41-M/03 - Praktická sestra

53-44-M/01 – Ortoticko-protetický technik

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu

za poslední dvě klasifikační období

prospěch

body

1,00 - 1,20

64

1,21 - 1,40

56

1,41 - 1,60

48

1,61 – 1,80

40

1,81 - 2,00

32

2,01 - 2,20

24

2,21 – 2,40

16

2,41 – 2,5

8

II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(nutno dosáhnou minimálně 10b.)

Test z českého jazyka a literatury

 

max. 50 bodů

Test z matematiky

 

max. 50 bodů

 

 • Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku dosažení 10 a více bodů z jednotné přijímací zkoušky.
 • Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší průměrný prospěch na základní škole (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).

Studijní obor

Počet žáků přijímaných do 
1. ročníku

     Praktická sestra

60

(prvních 60 v pořadí dle bod. zisku)

    Ortoticko-protetický technik

15

(prvních 15 v pořadí dle bod. zisku)


68-42-M/01 - Záchranářství a ochrana obyvatel 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu

za poslední dvě klasifikační období

prospěch

body

1,00 - 1,20

32

1,21 - 1,40

28

1,41 - 1,60

24

1,61 – 1,80

20

1,81 - 2,00

16

2,01 - 2,20

12

2,21 – 2,40

8

2,41 – 2,50

4

II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(nutno dosáhnou minimálně 10 b.)

Test z českého jazyka a literatury

 

max. 50 bodů

Test z matematiky

 

max. 50 bodů

III. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

(nutno dosáhnou minimálně 14 b., viz samostatná tabulka)

Skok z místa

 

max. 8 bodů

Shyby na hrazdě (výdrž ve shybu)

 

max. 8 bodů

Sprint na 60 metrů

 

max. 8 bodů

Běh na 800 metrů

 

max. 8 bodů

  

Test fyzické zdatnosti pro obor Záchranářství a ochrana obyvatel

Bodovací tabulky disciplín
 

H o š i

SKOK Z MÍSTA

SHYBY NA HRAZDĚ

BĚH NA 60 M

BĚH NA 800 M

vzdálenost (cm)

body

počet

body

čas (s)

body

čas (min:s)

body

220 a více

8

8 a více

8

8,0 a méně

8

2:45 a méně

8

212 - 220

7

7

7

8,1 - 8,2

7

2:46 - 2:55

7

204 - 211

6

6

6

8,3 - 8,4

6

2:56 - 3:05

6

196 - 203

5

5

5

8,5 - 8,6

5

3:06 - 3:15

5

188 - 195

4

4

4

8,7 - 8,8

4

3:16 - 3:25

4

180 - 187

3

3

3

8,9 - 9,0

3

3:26 - 3:35

3

172 - 179

2

2

2

9,1 - 9,2

2

3:36 - 3:45

2

164 - 171

1

1

1

9,3 - 9,4

1

3:46 - 3:55

1

méně než 164

0

0

0

9,5 a více

0

3:56 a více

0

 

D í v k y

SKOK Z MÍSTA

VÝDRŽ VE SHYBU NA HRAZDĚ

BĚH NA 60 M

BĚH NA 800 M

vzdálenost (cm)

body

čas (s)

body

čas (s)

body

čas (min:s)

body

192 a více

8

40 a více

8

9,0 a méně

8

3:10 a méně

8

186 - 191

7

39 - 35

7

9,1 - 9,2

7

3:11 - 3:20

7

180 - 185

6

34 - 30

6

9,3 - 9,4

6

3:21 - 3:30

6

174 - 179

5

29 - 25

5

9,5 - 9,6

5

3:31 - 3:40

5

168 - 173

4

24 - 20

4

9,7 - 9,9

4

3:41 - 3:50

4

162 - 167

3

19 - 15

3

10,0 - 10,3

3

3:51 - 4:00

3

156 - 161

2

14 - 10

2

10,4 - 10,6

2

4:01 - 4:10

2

150 - 155

1

9 - 5

1

10,7 - 10,9

1

4:11 - 4:20

1

méně než 150

0

méně než 5

0

11,0 a více

0

4:21 a více

0

  

 • Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku dosažení 10 a více bodů z jednotné přijímací zkoušky a minimálně 14 bodů za test fyzické zdatnosti.
 • Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší průměrný prospěch na základní škole (počítáno ze dvou posledních klasifikačních období).
 • Počty přijímaných žáků pro 1. ročník: 

Studijní obor

Počet žáků přijímaných do 
1. ročníku

     Záchranářství a ochrana obyvatel

30

(prvních 30 v pořadí dle bod. zisku)


II. Učební obor

53-41-H/01 - Ošetřovatel

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do pondělí 2. března 2020
 • Adresa pro doručení přihlášky:
  • Střední zdravotnická škola, Hranice
   Nová 1820
   753 01 Hranice
 • Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost!
 • Počet přijímaných žáků pro 1. ročník: 30                                                          
 • Místo studia: Hranice
 • Uchazeči o tříletý učební obor Ošetřovatel budou přijímáni bez přijímací zkoušky a to na základě výsledků na ZŠ. Přijímáni budou uchazeči s průměrným prospěchem za poslední dvě klasifikační období do 3,7. V případě shodného prospěchu rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. třídy.
 • Termín přijímacího řízení: 22. dubna 2020

 

·  

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah