Školní psycholožka PhDr. Jaroslava Kušnierová

Vážení studenti, rodiče a pedagogové,

Od 1. 9. 2014 pracuje v naší škole psycholožka PhDr.Jaroslava Kušnierová. Kromě výuky poskytuje komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č.3.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

  • monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu, preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem
  • poskytování služeb psychologického poradenství včetně psychoterapie žákům v osobních problémech a žákům s výchovnými a výukovými problémy 
  • poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti výchovy, vzdělávání.
  • pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i zákonným zástupcům
  • poskytování metodické pomoci třídním učitelům, přímá asistence a organizace při skupinové práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele atd.
  • realizace krizových intervencí a psychologického poradenství, vč. psychoterapie, pro žáky, pedagogické pracovníky, zákonné zástupce

KONTAKT:

PhDr. Jaroslava Kušnierová

tel:  581 217 603

e-mail: kusnierova@szs-hranice.cz

Konzultační hodiny pro žáky a jejich rodiče v pracovně v 1. patře budovy:

Hranice:   středa     8:00 - 10:00 hod. + 13:00 - 16:00 hod.

Přerov:     pátek    10:00 - 12:00 hod.

V ostatní dny a termíny  je možná konzultace  dle předchozí  tel .domluvy.    

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah