Středoškolská odborná činnost

Milí studenti,

chcete se zapojit do programu SOČ (středoškolská odborná činnost)?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně studentů prvních ročníků VOŠ a talentovaných žáků základních škol pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Všechny potřebné informace, včetně archivu s výsledky a nejlepšími pracemi z předcházejících ročníků naleznete na stránkách www.soc.cz.

PROČ se účastnit?

V rámci SOČ máte možnost se na odborné úrovni zabývat problematikou, která vás zajímá. Je to také příležitost seznámit se s novým prostředím a v neposlední řadě také šance se prezentovat na akademické úrovni. Získáte cenné zkušenosti, které pro vás mohou být velmi přínosné i pro vaše budoucí studium na vysoké škole, případně, pokud byste se v rámci své profese zabývali odbornými tématy nebo publikační činností. Setkáte se s řadou mladých akademiků a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Seznámíte se s jejich prací a budete mít příležitost vzájemně porovnat své zkušenosti a získat nové podněty.

 

NEJSTE NA TO SAMI!

Pokud vás předchozí řádky zaujaly, neváhejte a obraťte se na svého školního koordinátora (Mgr. Řepa) nebo své učitele. Rádi vás budeme podrobněji informovat o všech náležitostech a pomůžeme vám v přípravě, volbě tématu, výběru literatury a zdrojů a provedeme vás všemi úskalími, včetně formální úpravy práce.

 

Zájemci mohou soutěžit v kterémkoli z oborů na základě vlastního zájmu s individuální nebo kolektivní prací (kolektiv může mít max. tři členy).

Úspěšní účastníci soutěže mohou postupně postoupit ze školního kola, přes kolo okresní a krajské, až do kola národního.

Soutěžní obory:

01.       matematika a statistika

02.       fyzika

03.       chemie

04.       biologie

05.       geologie, geografie

06.       zdravotnictví

07.       zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

08.       ochrana a tvorba životního prostředí

09.       strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

10.       elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

11.       stavebnictví, architektura a design interiérů

12.       tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

13.       ekonomika a řízení

14.       pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

15.       teorie kultury, umění a umělecké tvorby

16.       historie

17.       filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

18.       informatika

 

Do soutěže se jednotlivec či kolektiv mohou přihlásit:

a) s řešením problému – zpracovává se písemně na základě získaných teoretických a praktických poznatků. Může být doplněn praktickou ukázkou – výsledkem řešení daného úkolu nebo problému,

b) s návrhem technického zařízení, popřípadě funkčním modelem či jeho součástí. Nesmí chybět teoretické zdůvodnění návrhu, funkční popis zařízení a potřebná technická dokumentace,

c) s návrhem učební pomůcky – didaktické technologie – návrh musí obsahovat funkční popis zařízení, možnosti jeho praktického uplatnění.

 

Těšíme se na vás!

Mgr. Miroslav Řepa

školní koordinátor

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah