Studenti SZŠ Hranice v Anglii

Když jsme se na jaře tohoto roku dověděli, že Střední zdravotnická škola Hranice patří mezi úspěšné žadatele o grant v rámci programu Leonardo da Vinci a dostane tedy finanční prostředky na zorganizování dvoutýdenního pracovního pobytu pro studenty školy v jihoanglickém městě Portsmouth, měli jsme velkou radost.  Vybraní studenti budou moci poprvé vyjet za hranice pracovat, porovnat odbornou práci v pečovatelských institucích u nás a v Anglii a v neposlední řadě vyzkoušet si komunikaci v angličtině na pracovištích i v běžném životě.  Spolupráci jsme zahájili se vzdělávací institucí Language Solution ve městě Portsmouth, která má s organizací pracovních pobytů pro studenty z různých evropských zemí dlouholeté zkušenosti.  Tato organizace nám nabídla ubytování v rodinách a zajištění pracovních míst pro studenty v domovech pro seniory a v pečovatelských zařízeních pro malé děti.

V září letošního roku se vybraní studenti začali připravovat na pracovní pobyt, absolvovali hodiny odborné, jazykové a kulturní přípravy a 16. listopadu 2013 vyrazila skupina 16 studentů a 2 učitelů do Anglie.   Mnohé studenty čekala první cesta letadlem a pobyt bez rodičů, první pracovní příležitost v zahraničí s nutností domlouvat se v cizím jazyce v práci i každodenních situacích.  Takže jejich pocity byly směsicí obav, nejistoty, zvědavosti a těšení se na nové prostředí.

Po příjezdu do Portsmouth se nás ujala paní Gayani Senaratne, koordinátorka našeho pracovního pobytu. Studenti se ubytovali v rodinách, kde bydleli vždy po jednom , další den dostali základní informace o městě a svých pracovištích a v pondělí vyrazili do práce.  Pracovali 6-8 hodin denně ve svém oboru, ze začátku se seznamovali s chodem pečovatelských institucí, později sami pečovali o nemocné seniory nebo pracovali s malými dětmi ve školkách.  Měli možnost porovnávat pracovní postupy, pomůcky i celkovou atmosféru pečovatelských zařízení.  Po práci poznávali město, mohli se navštěvovat v rodinách a vyměňovali si zkušenosti.  S námi  učiteli, kteří jsme je doprovázeli,  se setkávali několikrát týdně po práci a probírali novinky  a  problémy.  Navštěvovali jsme je na pracovištích, hovořili s jejich nadřízenými a viděli, jak studenti pracují.

O víkendu jsme měli možnost navštívit Londýn a také jsme si prohlédli historickou část města Portsmouth.

Studenti se tedy po dvou týdnech pracovního pobytu vrátili bohatší o spoustu nových poznatků a zážitků nejen z pracovního prostředí, ale i běžného života v jihoanglickém městě.  A počáteční pocity? Obavy, nejistota a zvědavost…

Názory studentů:

Maruška, 4. ročník:

Když jsme se sešli v sobotu ráno 16. 11. 2013 na nádraží v Hranicích, měli jsme všichni velké obavy a někteří možná litovali svého rozhodnutí přihlásit se na odbornou stáž.  Dnes vím, že jsem udělala dobře.  Poznala jsem krásné město Portsmouth a navštívila Londýn.  Hlavní náplní našeho pobytu však byla odborná stáž. Pracovala jsem v domově pro seniory a moc se mi tam líbilo. Poznala jsem nové pracovní postupy, zaměstnanci i klienti byli velmi příjemní lidé. Věřím, že mi tato zkušenost může pomoci při hledání zaměstnání, a určitě nelituji, že jsem do Anglie jela.

Daniel, 3. ročník:

Pracovní stáž v Anglii byla pro mě přínosná jak po stránce jazykové, tak i odborné.  Podle mého názoru by mohl být pracovní pobyt delší.

Veronika, 3. ročník:

Dvoutýdenní stáž v Anglii se mi líbila. Hostitelská rodina mě přijala s otevřenou náručí a všichni se chovali moc hezky.  Naučila jsem se nové věci ze svého oboru, obohatila si slovní zásobu.  Jsem ráda, že jsem se stáže zúčastnila. 

Fotogalerii najdete na Facebook profilu školy >> Přejít zde

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah