Studenti ze zdravky na Maltě

Už druhý týden pracuje 14 studentů a studentek v domovech seniorů na Maltě, kde vykonávají odbornou stáž v rámci programu Erasmus+, který poskytuje granty z fondů Evropské unie na tyto aktivity.  Pracují s ošetřovateli a zdravotními sestrami, pomáhají s hygienou, stravováním i aktivizací klientů.  Poznávají jiné postupy a pomůcky a konzultují odborné záležitosti s personálem.

Doma studenti vykonávají odbornou praxi  v Domově seniorů v Hranicích a na oddělení ch pro dlouhodobě nemocné pacienty v nemocnicích v Hranicích a Přerově, mohou tedy srovnávat.  Vnímají také celkovou atmosféru pečovatelských institucí a přístup ke klientům, který popisují jako více rodinný a osobní. 

Ve volném čase mají příležitost poznávat malý, ale zajímavý ostrov Maltu a také si užít moře, které je všude kolem.

Když připočteme ještě procvičování angličtiny v praxi, vyjde nám všestranně užitečný pobyt, který může všem zúčastněným otevřít nové možnosti při dalším studiu i v pracovním procesu.

Zina Barvenčíková

 

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah