Obory vzdělávání

Učební obor: Ošetřovatel

 • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • Typ studia: denní tříleté
 • Způsob ukončení studia: závěrečnou zkouškou
 • Místo studia:  Hranice

Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost!  Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.


Studijní obor: Zdravotnický asistent

 • Kód oboru: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška 
 • Místo studia prvního ročníku:  Hranice 

Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.

 

Studijní obor: Záchranářství a ochrana                         obyvatel

 • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
 • Typ studia: denní čtyřleté
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Místo studia:  Hranice 
 • Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost a dobrá fyzická ! Potvrzení je třeba doložit současně s přihláškou.

 • Profil absolventa oboru:
 

 

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oborů 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventu studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách odpovídajícího zaměření.

 

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

 

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, vojenský zdravotník, operátor zdravotnické záchranné služby, hasič, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

 

 

 

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah