Pracovní zkušenosti a studium cizích jazyků na SZŠ Hranice

V pátek 20. prosince 2013 převzalo 16 studentů Střední zdravotnické školy Hranice Europass Mobility, dokument potvrzující účast na zahraniční pracovní stáži. Studenti pracovali dva týdny v Anglii ve svém oboru, jejich stáž byla financována z grantu programu Leonardo da Vinci. Pro některé z nich může být účast na stáži prvním krokem na cestě k rozhodnutí hledat si práci v zahraničí, protože dvoutýdenní pobyt jim umožnil vyzkoušet si své profesionální dovednosti, ale  i získat tolik potřebné sebevědomí.  Zároveň viděli, že profese pečovatele je v Anglii žádaná a v pečovatelských institucích se uplatňují lidé z různých zemí.

Základním předpokladem  účasti na zahraničních stážích je samozřejmě schopnost komunikovat v cizím jazyce jak v oblasti běžných každodenních situací, tak v oblasti profesionální. Že to není vůbec jednoduché, se naši studenti přesvědčili na vlastní kůži.  Komunikace s rodilými mluvčími, ale i cizinci, kteří jsou součástí multikulturní společnosti, je něco zcela jiného než studium jazyka ve škole. Uvědomujeme si, jak důležitá je pro studenty teoretická výuka cizích jazyků a zároveň kontakt s cizinci.

Od září 2014 budou studenti SZŠ Hranice studovat dva cizí jazyky. V první řadě to bude jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk si budou volit mezi jazykem německým a ruským. Studenti tak budou moci navázat na svá studia cizích jazyků na základní škole. Ve střední Evropě má bezpochyby zvláště jazyk německý významné praktické využití.

V rámci podpory komunikačních dovedností a odbourávání jazykové bariéry přivítá naše škola v březnu 2014 osm zahraničních vysokoškolských studentů z různých zemí světa, kteří stráví ve výuce anglického jazyka a občanské nauky jeden týden, během kterého představí svou zemi. Dorozumívacím jazykem bude angličtina a součástí programu budou i akce zaměřené na poznávání různých kultur, které se budou konat po vyučování.

Věříme, že každý krok na cestě ke zlepšení jazykových dovedností našich studentů může vést k cíli, jímž je bezpochyby lepší uplatnění na trhu práce doma i v zahraničí. 

Fotogalerii najdete na Facebook profilu školy >> Přejít zde

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah