SZŠ Hranice chce pokračovat v zahraničních stážích

V loňském roce se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Leonardo da Vinci a získala grant, který umožnil studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na dvoutýdenní odbornou stáž do Anglie, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáž byla hodnocena velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.   Odborné stáže v Anglii a na Maltě v průběhu školního roku 2014/15 plánujeme jako třítýdenní a jsme přesvědčeni, že zahraniční zkušenosti pomohou našim studentům v jejich budoucích pracovních i studijní ch aktivitách.

Program stáže – podzim 2014

Termín:  15.11. 2014 – 6.12. 2014

Místo:  Portsmouth, Anglie

Počet účastníků:  13 studentů a 1 učitel

Výběr účastníků:  Při výběru účastníků budou zohledněny jejich jazykové a odborné dovednosti, zájem o účast na stáži a účast na přípravných hodinách.

Doprava: vlak, letadlo

Ubytování:  Individuálně v rodinách, plná penze

Pracovní místa:  Domovy seniorů a jesle (možnost výběru)

Studenti odpracují 15 pracovních dnů, každý den budou pracovat 6-8 hodin.

Víkendové aktivity: návštěva Londýna, prohlídka Portsmouth (muzeum, doky), volno

Pojištění:  zařizuje škola

Příprava: Před odjezdem na stáž bude studentům poskytnuta příprava odborná, jazyková a kulturní. V době mimo vyučování  budou studenti absolvovat celkem 35 vyučovacích hodin přípravy a pro účast na stáži je nutné zúčastnit se 80% přípravných hodin.

Pedagogický dozor:  MVDr.Zina Barvenčíková, učitelka angličtiny a vedoucí projektu

Stáží se budou účastnit z velké části plnoletí studenti, kteří jsou  odpovědni  za své chování. Pedagogický dozor pomáhá koordinovat stáže a pomáhá v případě problémů. Celou akci pomáhá zajišťovat vzdělávací agentura se sídlem v Portsmouth, která v případě potřeby asistuje při řešení vzniklých problémů. Studenti se mohou spolehnout, že jim v případě potřeby bude poskytnuta pomoc, ale zároveň se počítá s jejich samostatností  a zodpovědným přístupem k práci i celému pobytu.

Celý zde popsaný program bude hrazen z grantu projektu v rámci programu Erasmus+.

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
fax: 581 602 981
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903

Odloučené pracoviště Přerov
nám.Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

tel.: 581 217 603, 581 200 679
fax: 581 200 680

Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

Pracoviště Přerov

nám. Přerovského povstání 2804
750 02 Přerov

+420 581 217 603
+420 581 217 603

Partneři

Hledat obsah