Zdravotnická a charitativní činnost

Rok 2010

Na odloučeném pracovišti Přerov byly uspořádány 2 odborné konference pro zdravotní sestry.

V termínu 9.9. 2009 – 31.3. 2010 se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, výuka probíhala prezenční formou a kurz absolvovalo 19 účastníků.

V termínu od 12.10.2009 do 17.5.2010 se uskutečnil ve škole v Hranicích rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví celkový počet 18 (externí 6, žáci 12) .

Akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov v termínu 6.1. - 22.4. 2010, výuka probíhala prezenční formou a kurz úspěšně ukončilo 18 účastníků závěrečnou písemnou prací.

Základní kurz znakového jazyka neslyšících se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov v termínu 22.10. 2009 – 18.2. 2010, výuka probíhala prezenční formou a kurz absolvovalo 12 účastníků a úspěšně jej zakončilo závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou.

V termínu 30.9. 2009 – 14.4. 2010 probíhal na odloučeném pracovišti Přerov akreditovaný kvalifikační kurz Ošetřovatel, vzdělávací program je organizován v rozsahu 916 hodin, učivo je členěno na teoretickou ( 416 hodin) a praktickou část( 500 hodin), kurz je koncipován prezenční formou a na závěr je ukončen praktickou a teoretickou zkouškou. Na základě úspěšného složení těchto zkoušek obdrželo 8 účastníků kurzu osvědčení pro kvalifikaci ošetřovatel.

Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí se uskutečnil v Hranicích od 14.1. 2010 do 25.3.2010 a absolvovalo 22 frekventantů.

Rekvalifikační kurz Všeobecný sanitář v Hranicích od 5.11.2009 do 7.4.2010 absolvovalo 5 frekventantů.

Rok 2009

Na odloučeném pracovišti Přerov byly uspořádány 3 odborné konference pro zdravotní sestry.

V termínu 17.9. 2008 – 8.4. 2009 se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, výuka probíhala prezenční formou a kurz absolvovalo 19 účastníků. Teoretická výuka probíhala v multimediální učebně, praktická část kurzu se odehrávala pod vedením maséra pana Poláka v učebně ošetřovatelství, kde byly připraveny všechny potřebné pomůcky včetně masážních stolů.

V termínu od 6.10. 2008 do 4.5.2009 se uskutečnil rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví ve škole v Hranicích- celkový počet 22 (externí 6, žáci 16)

Základní kurz znakového jazyka neslyšících se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov v termínu 27.11. 2008 – 19.3. 2009, výuka probíhala prezenční formou a kurz absolvovalo 14 účastníků.

Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí se uskutečnil v Hranicích od 29.1. 2009 do 2.4.2009 a absolvovalo 22 frekventantů.

Rekvalifikační kurz Všeobecný sanitář od 6.11.2008 do 10.3.2009 absolvovalo 9 frekventantů.

Rok 2008

Zdravotní hlídku zajišťují žáci také při nejrůznějších sportovních akcích, např. při kvalifikaci na Mistrovství Moravy a Slezska v mažoretkovém sportu, žákyně pomáhají při organizaci soutěží a jako zdravotní hlídka na Olympiádě zdravotně postižených v ÚSP Skalička. Žáci školy s vyučujícími pomáhali při organizaci karnevalu pro děti Městských jeslí v Přerově, pracovali jako figuranti při Dnech bezpečnosti. Žáci odloučeného pracoviště se pravidelně účastnili v DDM Atlas Přerov besed se zdravotnickou tematikou pro žáky 5. tříd přerovského regionu.

V termínu 4.10. 2007 – 24.4. 2008 se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, výuka probíhala prezenční formou a kurz absolvovalo 28 účastníků z řad studentů ale i veřejnosti.

V termínu od 9.11.2007 do 15.4.2008 se uskutečnil rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví ve škole v Hranicích,celkový počet 37 ( 4 externí a 33 žáci).

Tříkrálová sbírka – se stala v lednu pro žáky školy tradicí.

Dny zdraví - konají se v dvoraně hranického zámku, dále pomáháme i na vesnicích – v Partutovicích, Ústí.

V dubnu a září spolupracují žáci školy s Občanským sdružením Život dětem při tzv. Srdíčkových dnech. Prodejem plastových srdíček, reflexních bezpečnostních pásků, magnetek s motivy zvířátek či přívěsků získávají žáci tomuto sdružení peněžní prostředky pro vybavení dětských oddělení nemocnic přístrojovou technikou.

Počátkem května se konají Květinové dny - akce Ligy proti rakovině. Dobrovolníci z žáků školy prodávají kvítky měsíčku lékařského, předávají letáčky zaměřené na různá onkologická onemocnění a poučují o jejich prevenci.

Na odloučeném pracovišti Přerov byly uspořádány 4 odborné konference pro zdravotní sestry.

Kmenové pracoviště Hranice připravilo 2 odborné konference.

V termínu 14. 10. – 25.11. 2008 se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov rekvalifikační kurz První pomoc v oblasti zotavovacích akcí. Výuka probíhala prezenční formou a byla organizována do vyučovacích bloků 2x týdně v odpoledních hodinách. Kurz absolvovalo 13 účastníků a byl ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou .

Rok 2007

Pro 10 tříd základních škol z Hranic a okolí bylo v rámci projektu "První pomoc dětem" proškoleno celkem 217 žáků, z nichž nejlepší se účastnili praktické soutěže v první pomoci.

Tříkrálová sbírka – se stala v lednu pro žáky školy tradicí.

Na odloučeném pracovišti Přerov bylo uspořádáno 8 odborných konferencí pro zdravotní sestry, konference jsou sestrami pozitivně hodnoceny.

Koncem dubna proběhla za účasti 14 dvojic žáků 1. – 4. ročníků velikonoční sbírka humanitární organizace ADRA.

V termínu 12. 11. – 12.12. 2007 se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov rekvalifikační kurz První pomoc v oblasti zotavovacích akcí. V Hranicích probíhal tento kurz v termínu od 20.11.2007 do 7.1.2008 a absolvovalo 18 frekventantů.Výuka probíhala prezenční formou a byla organizována do vyučovacích bloků 2x týdně v odpoledních hodinách. Kurz absolvovalo 10 účastníků a byl ukončen závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou .

Rok 2006

Veřejná činnost žáků začíná vždy již v lednu. Žáci přerovského odloučeného pracoviště se pravidelně zúčastňují tzv. Tříkrálové sbírky - zaměřené na pomoc seniorům, matkám s dětmi v tísni, sociálně potřebným početným rodinám a lidem s handicapem.

Na odloučeném pracovišti Přerov bylo uspořádáno celkem 8 odborných konferencí pro zdravotní sestry, získané kredity umožňuj sestrám se registrovat a pracovat bez odborného dohledu.

V termínu 3.1. – 2.2. 2006 se uskutečnil na odloučeném pracovišti Přerov rekvalifikační kurz První pomoc v oblasti zotavovacích akcí. Kurz absolvovalo 14 účastníků.

V termínu od 27.3.2006 do 26.4.2006 se na kmenovém pracovišti v Hranicích uskutečnil akreditovaný Rekvalifikační kurz První pomoc v oblasti zotavovacích akcí, který absolvovalo 16 frekventantů.

Rok 2005

V dubnu proběhl Den zdraví - akce Svazu diabetiků České republiky - územní organizace Hranice, účastnilo 15 žáků 2.-3. ročníku. Zaměřili se na měření cholesterolu, krevního tlaku , glykémie, BMI , poučení o výživě a negativním vlivu stresu.

Při veřejné sbírce spolku Trend vozíčkářů Olomouc "Dny zasukovaných tkaniček" se čtveřici dívek školy podařilo na pomoc tělesně postiženým občanům 5145 Kč.

Rok 2004

Žáci se účastní mnoha charitativních akcí. Při sbírce spojené s prodejem komiksových pohlednic Společnosti pro hluchoslepé LORM „Červenobílé dny“ získali žáci 2.C odloučeného pracoviště Přerov 11.800,- Kč.

V červnu při pořadu veřejně prospěšné společnosti Podaná ruka Dětství bez úrazu zajistili žáci 3.A zdravotní hlídku, prováděli edukační činnost a pomocné práce.

V září 2004 prováděly žákyně zdravotní dozor a ukázky poskytování první pomoci při Dny bez aut, pořádaném Domem dětí a mládeže Hranice.

V září v Hranicích 5 žáků 2. a 3. ročníku pomáhalo ŤJ Hranice při zajištování Běhu Terryho Foxe.

Modrá píšťalka – v Přerově se do prodeje symbolu boje s diabetem - modré píšťalky - zapojilo 9. listopadu 2004 6 žákyň 3.C. Prodejem 126 píšťalek byla získána částka 2602,- Kč, která byla odeslána na konto Svazu diabetiků. V Hranicích se do spolupráce s územní organizací Svazu diabetiků ČR zapojilo celkem 23 žáků a žákyň, kteří v pátek a v sobotu 12. a 13. listopadu vyrazili do ulic s letáčky o formách diabetu a jeho léčení, s píšťalkami a kasičkami, do nichž občané mohli přispět částkou od 20 Kč. Během těchto 2 dní bylo prodáno 858 z 1000 ks píšťalek a získáno 18 200 Kč.

Rok 2003

Běh Terryho Foxe - zúčastnilo se 9 žáků naší školy.

Modrá píšťalka– v listopadu se 10 žáků účastnilo akce Modrá píšťalka, kterou organizovala DERA production ve spolupráci se Svazem diabetiků ČR.

Podobnou náplň měl i Evropský den na Helfštýně, kde žáci s vyučujícími navíc prováděli ukázky resuscitace, poskytování první pomoci při úrazech.

Rok 2002

V září je každoročně pořádán Běh Terryho Foxe v Hranicích i v Přerově, který zaštiťuje organizace Českého červeného kříže. V obou městech vykonávají žáci školy zdravotnický dozor. Letos pomáhalo při této akci 11 dívek.

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah